Chị bộ Chi cục Văn thư, Lưu trữ thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2020

Ngày 27.10.2017, Chị bộ Chi cục Văn thư, Lưu trữ thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Văn Tuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở Nội vụ, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở, đại diện các tổ chức đoàn thể của Sở, quần chúng ưu tú và 12 đảng viên của Chi bộ.
Đ/c Bùi Văn Tuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội
Chi bộ Văn thư, Lưu trữ có 12 đảng viên, trong đó 10 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị. Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 01 đ/c = 0,8%; Đại học 08 đồng chí = 66%; Cao đẳng 03 đồng chí = 25%;  trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 03 đồng chí = 25%, trung cấp 02 đồng chí = 16%, chưa qua đào tạo 07 đồng chí = 58%; đảng viên có trình độ QLNN chương trình chuyên viên chính 03 đồng chí = 25% ; chương trình chuyên viên 07 đồng chí = 58%; Về chức vụ chuyên môn: 01 đồng chí giữ chức vụ Chi cục trưởng, 02 đồng chí là Phó chi cục trưởng, 03 đồng chí là trưởng phòng. 

Nhiệm kỳ qua Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ, sự phối hợp chặt chẽ  của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, các phòng, ban, đơn vị của Sở, sự đoàn kết thống nhất cao của đảng viên, CCVC trong Chi bộ, cơ quan; các đồng chí trong Ban chi ủy đều là lãnh đạo Chi cục, luôn có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động, bám sát chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tham mưu vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm sát với thực tế của địa phương, của ngành nên trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ có nhiều thuận lợi.  Đảng viên trong Chi bộ luôn đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh chỉ đạo của Chi bộ, sự quản lý và điều hành của Thủ trưởng cơ quan, có ý thức gương mẫu trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của Chi bộ, của cơ quan đề ra; phục tùng sự phân công của tổ chức, có ý thức kỷ luật cao nên đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết của Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2017 và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của BCH Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Công tác đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm được tiến hành đúng thời gian, đúng quy định, đảm bảo chất lượng, phát huy được tính dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng. Các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với đồng chí, đồng nghiệp đều thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng. Kết quả: Năm 2015 Chi bộ được BCH Đảng bộ công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh,  02 đảng viên đạt Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn lại là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đồng chí được Đảng ủy Khối các cơ quan khen thưởng, 01 đồng chí được Đảng ủy Sở Nội vụ khen thưởng; năm 2016 Chi bộ được BCH Đảng bộ công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 02 đảng viên đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 02 đồng chí được Đảng ủy Sở Nội vụ khen thưởng.

Tại Đại hội các đại biểu đã tham gia phát biểu thảo luận nêu bật lên những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm kỳ 2017-2020 với mục tiêu tổng quát: Xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo Chi bộ lãnh đạo một cách toàn diện, đoàn kết, dân chủ, thống nhất về ý chí và hành động trong đảng viên, công chức, viên chức; đổi mới phương thức hoạt động tạo đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, lập hồ sơ trong quá trình giải quyết công việc; chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; bảo vệ an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ cho mọi hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Bùi Văn Tuân- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của tập thể Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí đã phát biểu chỉ đạo định hướng và nhấn mạnh 1 số nhiệm vụ trọng tâm mà chi bộ cần phải tổ chức triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí tham gia Chi ủy nhiệm kỳ mới 2017-2020, đồng chí Nguyễn Thị Hằng-Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Nội vụ, nguyên Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Bí thư Chi bộ./. 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hằng