Tập huấn công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan đối với các sở, ngành khối tỉnh

          Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; Công văn số 4241/UBND-NC ngày 19 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc triển khai Chỉ thị số 35/ CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. Sáng ngày 03/5/2018, tại hội trường tầng 5, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan (lớp thứ nhất) cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tới dự buổi khai mạc lớp bồi dưỡng có ông Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Bà Nguyễn Thị Tâm -  Nguyên Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Ban lãnh đạo Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Hà Giang và 351 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

ông Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng

          Các học viên đã được nghe giảng viên, báo cáo viên có học hàm, học vị, có kinh nghiệm thực tiễn truyền đạt những kiến thức cơ bản về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

Toàn cảnh lớp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

          Qua lớp bồi dưỡng công chức, viên chức các Sở, ban, ngành đã nắm được các nội dung cơ bản, có nhận thức đúng đắn và thực hiện trách nhiệm của mình đối với việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Đặc biệt nâng cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức đối với lập hồ sơ công việc; đưa việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan thành một trong các tiêu chí để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức hằng năm, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4241/UBND-NC ngày 19 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc triển khai Chỉ thị số 35/ CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử./.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Thu Hằng