Danh ba dien thoai

Danh ba dien thoai


STT Họ và tên Chúc vụ Địa chỉ hòm thư Số điện thoại
01
 
Nguyễn Thị Hằng
 
Chi cục trưởng
Chi cục VTLT
nthang.snv@hagiang.gov.vn 0982225656
02
Nguyễn Văn Phong       
P.Chi cục trưởng
chi cục VTLT
nvphong.snv@hagiang.gov.vn 0969615677
 

 
     
04
Vi Thị Chuyên
 
Trưởng phòng HC-TH vtchuyen.snv@hagiang.gov.vn 0983252108
05

Vương Thị Nga
 
Trưởng kho lưu trữ vtnga.snv@hagiang.gov.vn 0966591887
06

Nguyễn Hoàng
 
P.Phòng Nghiệp vụ   02193861343