SỞ NỘI VỤ THỰC HIỆN KIỂM TRA, HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ ĐỐI VỚI UBND HUYỆN YÊN MINH

         Thực hiện chức năng tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trong phạm vi tỉnh, trong các ngày từ ngày 05 đến 07 tháng 4 năm 2021, Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ đối với UBND huyện Yên Minh.

         Đoàn kiểm tra, hướng dẫn do ông Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn; bà Nguyễn Thị Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư, Lưu trữ làm phó trưởng đoàn và các thành viên gồm: ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư, Lưu trữ; Ông Nguyễn Hoàng - Phó Trưởng phòng Quản lý, Nghiệp vụ - Chi cục Văn thư, Lưu trữ; bà Đào Thị Hồng - Chuyên viên.
 
 Đoàn kiểm tra, hướng dẫn làm việc với UBND huyện Yên Minh
để thống nhất nội dung, lịch làm việc của đợt kiểm tra, hướng dẫn (buổi sáng ngày 05/4/2021)


 
           Trong thời gian kiểm tra, hướng dẫn, đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp tại các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, UBND xã Mậu Duệ, Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Mậu Duệ và Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mậu Duệ A.

            Về nội dung kiểm tra, đoàn tập trung vào các công việc: thực hiện thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; đăng ký văn bản đi, văn bản đến; lưu văn bản đi; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu lưu trữ cơ quan; số lượng, tình trạng tài liệu lưu trữ; tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ; tổ chức sử dụng và bảo quản tài liệu lưu trữ.
         
           Về nội dung hướng dẫn, đoàn tập trung vào các công việc: hướng dẫn Văn thư cơ quan đăng ký văn bản đi, văn bản đến và lưu, sắp xếp tập lưu; hướng dẫn cán bộ, công chức thực hiện lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan; hướng dẫn việc tạo văn bản điện tử từ văn bản giấy đúng quy định; hướng dẫn tạo văn bản giấy từ văn bản điện tử đúng quy định để lưu hồ sơ trong trường hợp cơ quan chưa có phần mềm lưu trữ tài liệu điện tử; hướng dẫn việc thu thập tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và chỉnh lý tài liệu lưu trữ…

            Kết thúc đợt kiểm tra, hướng dẫn, đoàn có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo UBND huyện và đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức làm văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị được kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp để trao đổi, thảo luận, kiến nghị các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới./.


Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng