Thư Chúc mừng năm mới, xuân 1987 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh


.

Tác giả bài viết: https://luutru.gov.vn/