Bộ Nội vụ công bố quyết định kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về văn thư, lưu trữ và chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ tại tỉnh Hà Giang

Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Giang, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về văn thư, lưu trữ và chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ của tỉnh Hà Giang.

Chủ trì buổi công bố Quyết định UBND tỉnh Hà Giang có ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nội vụ có ông Đỗ Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.