CHI CỤC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TỈNH HÀ GIANG TIẾP NHẬN TÀI LIỆU CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC HUYỆN YÊN MINH, MÈO VẠC

 
Thực hiện nhiệm vụ của Lưu trữ lịch sử tỉnh, các ngày 05 và 06/8/2021, Chi cục Văn thư, Lưu trữ Hà Giang đã thực hiện việc tiếp nhận nhận tài liệu do Bảo hiểm xã hội các huyện Yên Minh, Mèo Vạc giao nộp. Tổng số tài liệu do 02 đơn vị giao nộp là 111 hồ sơ (gồm 578 tờ). Việc giao, nhận tài liệu giữa Lưu trữ lịch sử tỉnh với các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu là công việc không khó nhưng đòi hỏi phải rất cẩn thận, tỉ mỉ, kiểm đếm chi tiết từng tờ tài liệu; đối chiếu với danh mục tài liệu kê trong hồ sơ và tiêu đề của từng hồ sơ nên tốn nhiều thời gian.


Đại diện Kho Lưu chữ chuyên dụng tiếp nhận trượng trưng tài liệu
do Bảo hiểm xã hội các huyện Yên Minh, Mèo Vạc giao nộp
 
Được sự quan tâm của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, những năm gần đây, công tác thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Giang được tăng cường, đẩy mạnh, làm phong phú thêm thành phần hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, góp phần phục vụ tốt các nhu cầu sử dụng tài liệu chính đáng của các cơ quan, tổ chức. và cá nhân/.

 


Tác giả bài viết: Đức Hạnh