Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Giang thành lập tổ tư vấn về chuyển đối số trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ

Ngày 09 tháng 8 năm 2022, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-CCVTLT về việc thành lập tổ tư vấn về chuyển đổi số trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

Tổ tư vấn do ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ làm tổ trưởng; bà Vi Thị Chuyên, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Văn thư - Lưu trữ làm tổ phó; các thành viên gồm: ông Nguyên Hoàng, Phó Trưởng phòng Quản lý, Nghiêp vụ; bà Vương Thị Nga, Trưởng kho lưu trữ chuyên dụng; ông Nguyễn Đức Hạnh, viên chức Kho lưu trữ chuyên dụng.

Tổ tư vấn có nhiệm vụ: nghiên cứu, giúp Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số về lĩnh vực văn thư, lưu trữ trong phạm vi tỉnh và tại Lưu trữ Lịch sử tỉnh.

 
Họp Tổ Tư vấn chuyển đổi số trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ
 
Ngay sau khi được thành lập, ông Nguyễn Văn Phong, Tổ trưởng tổ tư vấn đã tổ chức cuộc họp để phổ biến đến các thành viên trong tổ về nhiệm vụ chung của tổ, giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ và định hướng hoạt động của tổ trong thời gian tới./.

Quyết định số 28/QĐ-CCVTLT về việc thành lập tổ tư vấn về chuyển đổi số trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng