Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Giang tích cực tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã kết thúc sau 3 tuần thi (từ ngày 10/4/2023 đến ngày 30/4/2023), cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, công chức, viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Giang đã rất hào hứng tham gia, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trong cơ quan.
 
Mỗi công chức, viên chức đều tham gia đầy đủ 3 tuần thi với số điểm cao
 
Mỗi công chức, viên chức của Chi cục đều nêu cao tinh thần trách nhiệm và tham gia đầy đủ 3 tuần thi với số điểm cao; qua mỗi lần tham gia làm bài thi là một lần giúp công chức, viên chức hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo, đức, phong cách của Bác, từ đó tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ.

Qua cuộc thi, tạo động lực thi đua mạnh mẽ để công chức, viên chức trong cơ quan tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng vững mạnh toàn diện, nâng cao ý thức trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.


Tác giả bài viết: Đức Hạnh