ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CHI CỤC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TỈNH HÀ GIANG ĐI SƯU TẦM TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUÝ, HIẾM KẾT HỢP TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA IV VÀ CHI CỤC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TỈNH LÂM ĐỒNG

     
      Thực hiện Kế hoạch công tác trong năm 2019, trong 02 ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2019, Đoàn công tác của Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Hà Giang do ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư, Lưu trữ làm trưởng đoàn đã đi sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm kết hợp trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV và Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng.

       Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, Đoàn công tác đã đề nghị Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV tạo điều kiện giúp đỡ tìm kiếm những tài liệu mộc bản Triều Nguyễn có phản ánh về Hà Giang đang được lưu trữ tại Trung tâm; thăm kho lưu trữ mộc bản Triều Nguyễn – di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam và trao đổi nhiều nội dung về công tác bảo vệ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

 

Đoàn công tác thăm quan kho lưu trữ mộc bản Triều Nguyễn tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV


       Tại Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng, Đoàn công tác và Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều trao đổi về cơ cấu, tổ chức và hoạt động của Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh; việc tham mưu quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và sự nghiệp thu thập, bảo vệ, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh. Đồng thời, đoàn cũng kết hợp thăm quan thực tế kho bảo quản tài liệu lưu trữ và công trình kho lưu trữ lịch sử của tỉnh Lâm Đồng.
 

Phan Thị Thu Hằng – Chi cục trưởng Chi cục Văn thư, Lưu trữ phát biểu tại buổi làm việc

       Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Phong đã cảm ơn sự tiếp đón, tạo điều kiện, giúp đỡ của Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV và Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng. Chuyến đi sưu tầm và trao đổi, học tập kinh nghiệm của đoàn có nhiều ý nghĩa thiết thực để các công chức, viên chức Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Hà Giang có thêm kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ cũng như đối với sự nghiệp thu thập, bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh Hà Giang.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng