Đoàn công tác Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khảo sát tài liệu lưu trữ cần lập bản sao bảo hiểm tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Giang

 
           Chiều ngày 25/3/2022, Đoàn công tác của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ Quốc gia làm trưởng đoàn đã thực hiện chương trình khảo sát tài liệu lưu trữ cần lập bản sao bảo hiểm tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Giang. Làm việc với đoàn công tác của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, về phía Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Hà Giang có bà Nguyễn Thị Hằng - Chi cục trưởng và đại diện các phòng, kho.


Đoàn công tác Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khảo sát tài liệu lưu trữ
cần lập bản sao bảo hiểm tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Giang
 
 
           Tại buổi làm việc, Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh Hà Giang đã cung cấp các thông tin về số lượng, tình hình tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Giang cho đoàn công tác của Cục Văn thư, Lưu trữ nhà nước và đóng góp ý kiến đối với dự thảo tiêu chí lựa chọn tài liệu cần lập bản sao bảo hiểm để xây dựng Đề án “Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia giai đoạn II” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.
Tác giả bài viết: Đức Hạnh