Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ thông báo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về văn thư, lưu trữ và chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ tại tỉnh Hà Giang

Chiều ngày 27 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Giang, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ thông báo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về văn thư, lưu trữ và chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ của tỉnh Hà Giang.
Chủ trì buổi thông báo kết quả kiểm tra về phía UBND tỉnh Hà Giang có bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, về phía Bộ Nội vụ có ông Đỗ Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
Ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi thông báo kết quả kiểm tra
 
Tham dự buổi thông báo có các thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; Phòng tổ chức bộ máy, Biên chế và Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ; ban lãnh đạo Chi cục và Trưởng các Phòng, trưởng kho thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ; đại diện lãnh đạo, và kỹ thuật viên xây dựng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Viễn thông Hà Giang.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, ông Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Phòng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, thành viên đoàn kiểm tra đã trình bày dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về văn thư, lưu trữ và chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ của tỉnh Hà Giang. Qua nội dung của dự thảo thông báo kết quả, Đoàn kiểm tra đã chỉ rõ những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế trong việc thi hành pháp luật về văn thư, lưu trữ và chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ của tỉnh Hà Giang. Sau khi nghe dự thảo thông báo kết quả các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã cùng đoàn kiểm tra trao đổi, thảo luận, đưa ra những kiến nghị và giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Hà Giang trong thời gian tới.
 
Bà Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu tại buổi thông báo kết quả kiểm tra
 
Thay mặt UBND tỉnh Hà Giang, bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu các nội dung trong dự thảo thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra trong thời gian tới cần phát huy những kết quả đã đạt được, khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thi hành pháp luật về văn thư, lưu trữ và chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ tại mà Đoàn kiểm tra đã nêu./.
 

Tác giả bài viết: Tin: Nguyễn Hoàng - Ảnh: Đức Hạnh