NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN LỊCH SỬ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 1945 - 2020

 
Chiều ngày 12/11
Hội đồng Khoa học chuyên đề tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, biên soạn lịch sử Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 1945 - 2020” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do ông Phan Đăng Đông - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài do ông Lương Văn Đoàn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ nhiệm đề tài, Chi cục Văn thư, Lưu trữ là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện. Chuyên gia của đề tài gồm: PGS.TS Lâm Bá Nam - Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam và PGS.TS Đào Đức Thuận - Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng trường trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.  
 
Đ/c Phan Đăng Đông - Giám đốc Sở KH&CN,
Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị nghiệm thu đề tài
 
Đề tài “Nghiên cứu, biên soạn lịch sử Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 1945 - 2020” được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho triển khai tại Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 30/8/2019. Các nội dung cơ bản được nhóm nghiên cứu triển khai thực hiện trong quá trình thực hiện đề tài gồm: sưu tầm và xử lý tài liệu, tư liệu để phục vụ đề tài; xây dựng đề cương lịch sử Ủy ban nhân dân tỉnh; viết bản thảo; tổ chức các hội thảo chuyên đề; xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học đối với bản thào và chỉnh sửa bản thảo… Sau 24 tháng thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành mục tiêu đề ra là biên soạn thành công Lịch sử Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 1945 - 2020, nội dung chính gồm: Lời giới thiệu, lời mở đầu, 05 chương và Kết luận. Với trên 25.000 trang tài liệu lưu trữ được sử dụng để phục vụ thực hiện đề tài nên Lịch sử Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 1945 - 2020 không những chỉ là tài liệu quý để giáo dục truyền thống của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong toàn tỉnh; là lời tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo, công chức đã có những đóng góp cho sự hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trong 75 năm qua... mà còn có ý nghĩa quan trọng để góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường phát huy giá trị tài liệu lưu trữ được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X.

Tại hội nghị nghiệm thu, các thành viên Hội đều cho rằng đây là đề tài mới, khó và đánh giá cao những đóng góp của nhóm nghiên cứu, đồng thời cũng góp ý nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong Báo cáo khoa học của đề tài và bản thảo Lịch sử Ủy ban nhân dân tỉnh. Với những kết quả đạt được, đề tài được Hội đồng chấm 90 điểm (điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng), đạt loại xuất sắc./.
 

Tác giả bài viết: Đức Hạnh