Sở Nội vụ thực hiện kiểm tra, hưỡng dẫn công tác văn thư, lưu trữ đối với Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang

Thực hiện chức năng tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trong phạm vi tỉnh, trong các ngày từ 04 đến 07 tháng 4 năm 2023, Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra, hưỡng dẫn công tác văn thư, lưu trữ đối với Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang.
 
Bà Nguyễn Thị Hằng, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát biểu tại buổi làm việc
 
Đoàn kiểm tra, hưỡng dẫn do bà Nguyễn Thị Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ làm trưởng đoàn. Đoàn đã làm việc trực tiếp tại các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Thanh tra - Pháp chế thuộc Cục Quản lý thị trường và Đội quản lý thị trường số 1 (tại thành phố Hà Giang), Đội quản lý thị trường số 5 (tại huyện Xín Mần).

Về nội dùng kiểm tra, đoàn tập trung vào các công việc: thực hiện thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; đăng ký văn bản đi, văn bản đến; lưu văn bản đi; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khoá bí mật trong công tác văn thư; số lượng, tình trạng tài liệu lưu trữ.

Về nội dung hướng dẫn, đoàn tập trung vào các công việc: hướng dẫn Văn thư thực hiện các công việc: đăng ký văn bản đi, văn bản đến trong Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT I-ofice), ký số của cơ quan lên văn bản số hoá từ văn bản giấy và tạo bản giấy từ văn bản điện tử, lưu văn bản đi đúng quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; hướng dẫn một số cá nhân thực hiện trách nhiệm lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan đối với tài liệu điện tử đúng quy định của pháp luật….

 
Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường trao đổi, kiến nghị các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới

 
Kế thúc đợt kiểm tra, hướng dẫn, đoàn có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cục và đại diện lãnh đạo, công chức làm văn thư, lưu trữ của các đơn vị được kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp để trao đổi, thảo luận, kiến nghị các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới./.  

 

Tác giả bài viết: Đào Thị Hồng