Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác chuẩn bị tài liệu giao nộp vào lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021          Thực hiện trách nhiệm của Lưu trữ lịch sử tỉnh, sáng ngày 12 tháng 3 năm 2021, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác chuẩn bị tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức nằm trong Kế hoạch thu nộp tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021, gồm: Bảo hiểm xã hội các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh, Mèo Vạc; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoàng Su Phì; Phòng Nội vụ huyện Quang Bình; Thanh tra huyện Quang Bình; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Giang và các huyện Bắc Mê, Yên Minh; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Bắc Mê, Đồng Văn; Văn phòng HĐND và UBND huyện Xín Mần.
          Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và người làm lưu trữ của các cơ quan, tổ chức nằm trong Kế hoạch thu nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021.


Toàn cảnh Hội nghị 
 
           Tại hội nghị, các báo cáo viên của Sở Nội vụ đã giới thiệu quy định của pháp luật về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; hướng dẫn các công việc cụ thể cần triển khai của mỗi cơ quan, tổ chức để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh và giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác lưu trữ và chỉnh lý tài liệu lưu trữ./. 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Thu Hằng