Sắc lệnh đặt ra Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Độc lập
.

Nguồn tin: luutru.gov.vn/